Monday, September 14, 2009

Wanita-3-Siri 2

WANITA SELEPAS KEDATANGAN ISLAM
Kedatangan Islam ternyata membawa angina perubahan terhadap nasib golongan Hawa. Mereka tidak lagi dipandang sepi,hina,keji, dan rendah. Kedudukan dan martabat mereka dimuliakan dan dipandang tinggi oleh Islam. Agama Islam melindungi hak mereka yang asalnya tidak mendapat harta pusaka, maka Islam memberi bahagian separuh dari bahagian lelaki (لذكر خط مثل الأنثين) .Selanjutnya, Islam tidak memandang rendah kehadiran anak perempuan dan mengiktiraf kewujudan mereka. Ini boleh dilihat dari kata-kata Nabi s.a.w:
“Barangsiapa yang memiliki tiga anak perempuan,lalu ia melindungi mereka, mengasihi mereka, memelihara mereka dengan baik, ia mesti masuk syurga”
Dalam kitab Riyadhus Solihin tulisan Al-Imam An-Nawawi terdapat beberapa hadith yang juga Rasulullah s.a.w menyatakan fadhilat yang sama bagi mereka yang menjaga, memelihara, dan mengasihi anak perempuan dengan baik sama ada dua orang atau tiga orang dan sebagainya akan mendapat janji syurga Allah s.w.t.
Seterusnya, kita boleh melihat berdasarkan beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa perempuan atau wanita ini sama martabat dan sama menurut pandangan Islam.
97. Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(Surah An-Nahl ayat 97)
Ditekankan dalam ayat ini bahawa lelaki dan perempuan yang melakukan amalan soleh dengan keadaan beriman sama-sama akan memperoleh pahala.
Ayat yang lain pula Allah s.w.t berfirman:
195. Maka Tuhan mereka telah memperkenankan permohonannya seruan(doa) mereka (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak akan mensia-siakan amal orang-orang yang beramal di kalangan kamu, sama ada lelaki mahupun perempuan,kerana setengah kamu adalah keturunan dari setengah yang lain.(Surah Ali-Imran ayat 195)
Ayat di atas ini menerangkan bahawa Allah menerima dan tidak menyesiakan amalan hambaNya lelaki dan perempuan.
Ayat seterusnya ialah ayat ke-35 Surah Al-Ahzab:
35. Sesungguhnya orang- orang lelaki yang Islam dan perempuan-perempuan yang Islam, dan orang-orang lelaki yang beriman dan perempuan- perempuan yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat dan perempuan-perempuan yang taat,dan orang- orang lelaki yang benar dan perempuan-perempuan yang benar, dan orang-orang serta perempuan-perempuan yang sabar, orang-orang lelaki yang khusyuk serta perempuan-perempuan yang khusyuk, dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta perempuan-perempuan yang bersedekah,dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta perempuan-perempuan yang berpuasa,dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang banyak menyebut (nama) Allah banyak-banyak, dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar.
Hadith Nabi Muhammad s.a.w juga ada menyentuh berkenaan pengiktirafan dan peletakkan kemuliaan kepada perempuan atas status mereka sebagai ibu atau sebagai isteri. Berikut adalah hadith-hadith tersebut:
جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ما أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك. ثم قال ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال:أمك قال: ثم من؟ قال: أبوك.( رواه البخارى)
Maksudnya: Telah datang seorang lelaki kepada Nabi s.a.w bertanya: Siapakah orang yang lebih baik(yang lebih yang patut) aku jadikan sahabatku? Jawab Nabi s.a.w: ialah ibumu. Selepas itu dia bertanya lagi kemudian siapa lagi?. Jawab Nabi: Ibumu. Sesudah itu orang itu bertanya lagi, siapa lagi selepas itu?. Jawab Nabi ialah ibumu. Kemudian ia bertanya lagi. Sesudah itu siapa lagi? Rasul menjawab: ialah bapamu.
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أريد الجهاد في سبيل الله. فقال له رسول الله(ص): حل أمك حية؟ قال: نعم. قال: ألزم رجلها فثم الجنة.(رواه الطبرانى)
Maksudnya: Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah s.a.w bertanya: Aku teringin hendak berjihad di jalan Allah s.w.t. Maka lantas Nabi s.a.w bertanya: Masih adakah ibumu?. Jawab pemuda itu: Ya, masih ada. Bersabda Nabi s.a.w: Di bawah tapak kaki ibu itu terletak syurga.
Berdasarkan dua hadith yang dibentangkan di atas terdapat beberapa perkara penting yang boleh kita ambil sebagai dalil bahawa sesungguhnya wanita atau perempuan lebih diutamakan dan berkedudukan yang lebih tinggi berbanding lelaki. Dalam hadith yang pertama Rasulullah s.a.w menyebut ibu itu sebanyak tiga kali lebih utama dan lebih baik(yang lebih yang patut) untuk jadikan sahabat berbanding bapa yang hanya disebut sekali sahaja. Dalam sebuah hadith yang lain,ada diterangkan bahawa keutamaan untuk mengutamakan ibu ini boleh membawa kepada peringkat kita mengutamakan ibu itu walaupun kita sedang bersolat. Misal yang mudah untuk menggambarkan dan mengupas keadaan ini ialah hadith yang merekod tentang kisah Juraij . Para fuqaha mengatakan apabila wujud keadaan sebegini maka individu itu perlu meninggalkan solatnya tersebut dan pergi segera menyahut seruan ibu itu dan perlakuan ini dilakukan semasa kita mendirikan solat sunat.Wallah”uallam. Hadith kedua menjelaskan keutamaan berbuat baik, berbakti, dan berkhidmat kepada ibu lebih penting serta lebih utama daripada keluar berjihad dijalankan di jalan Allah(berperang) dan hukum berjihad pada masa itu adalah sunat.

0 ulasan: