Monday, September 14, 2009

Wanita-3-Siri 1

Mukadimah
Manusia adalah ciptaan Allah yang hebat, unik, dan menakjubkan. Salah satu daripada kehebatan penciptaan manusia ialah Allah mencipta manusia secara berpasangan. Manusia bernama lelaki dicipta berpasangan dengan manusia yang bernama perempuan dan kedua-dua ciptaan ini sama sekali amat berbeza antara satu sama lain. Baik sama ada dari segi fizikal,mental,emosi,dan intelektual.
Wanita, individu yang dicorakkan Allah dengan sifat semulajadi seperti lemah lembut, pemalu, emosi, cantik, dan sebagainya. Manakala dari aspek fizikal penciptaan mereka ini adalah berasal dari tulang rusuk sebelah kiri lelaki yang bersifat bengkok. Hal ini dinyatakan oleh Allah s.w.t dalam firmanNya:
1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.
Maksud “dan daripadanya Allah menciptakan isterinya” menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bahagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. Di samping itu, ada pula yang menafsirkan “dan daripadanya” ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang daripadanya Adam a.s. diciptakan. Ibnu Abbas r.a mengatakan wanita diciptakan dari lelaki dan lelaki itu dijadikan dari tanah.
Di dalam sebuah hadith sahih disebutkan dengan jelas tentang hal di atas. Nabi Muhammad s.a.w bersabda:
ان المرأة خلقت من ضلع وان أعوج شيء في الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج.
Maksudnya: Sesungguhnya wanita itu dijadikan dari tulang rusuk dan sesungguhnya rusuk yang paling bengkok adalah bahagian atasnya. Maka jika kamu bertindak untuk meluruskannya, nescaya kamu akan membuatnya patah tetapi jika kamu bersenang-senang dengannya bererti kamu bersenang-senang dengannya sedangkan padanya terdapat kebengkokan. (Tafsir Al-Quran Al-Azhim: 2000:J4:425-426).
Muhammad Ishaq memberitahu menerusi Ibnu Abbas r.a, Hawa itu adalah diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam di kala Adam sedang tidur. Kenyataan ini sebagaimana yang difirman Allah s.w.t:
189. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur"
Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim menyebut hadith riwayat Zaidah menerusi Maisarah al-Asyjai’ menerusi Abi Hazim daripada Abu Hurairah yang menyebutkan Nabi Muhammad s.a.w bersabda yang bermaksud:
“Saya berpesan agar kamu berlaku baik terhadap wanita, kerana sesungguhnya wanita itu dijadikan daripada tulang rusuk, sedang yang paling bengkok adalah yang paling atas, maka seandainya kamu hendak merosaknya(secara mendadak) nescaya putuslah dia dan seandainya kamu biarkan, maka mestilah bengkok berterusan nescaya itu(sekali-kali) saya berpesan agar kamu berbuat baik kepada wanita”
Dari penerangan hadith tersebut di atas, maka bolehlah disimpulkan bahawa asal kejadian wanita itu berbeza dengan kejadian lelaki. Wanita diciptakan dari tulang rusuk, sedangkan lelaki dibuat dari tanah liat dan ini membezakan antara mereka.
(Mukhlas As-Sharkoni: 1999: 2-3)
Bila ditinjau dari aspek yang lain terdapat perbezaan yang jelas di antara wanita dan lelaki. Perbezaan itu ialah berbeza sifat dan personaliti, susuk tubuh, keistimewaan, keutamaan, pembahagian kerja dan tanggungjawab, perkara-perkara yang bersangkutan dengan hukum-hakam, dan sebagainya. Jika melihat dalam konteks yang lebih luas dan menyingkap sejarah peradaban manusia, golongan wanita diletakkan dan dikategorikan dalam kedudukan yang rendah di dalam masyarakat. Hal ini akan disentuh secara lanjut selepas ini.
Walaupun begitu, apabila datang cahaya yakni Islam, kedudukan dan martabat golongan wanita diangkat dan dimuliakan. Mereka tidak lagi dianggap golongan kelas kedua, malah sama dengan lelaki. Malah dalam beberapa perkara sebenarnya wanita dilebihkan dan diutamakan berbanding lelaki seperti dalam masalah pewarisan dan hal pertembungan antara solat dan sahut atau panggilan ibu,panggilan ibu perlu diutamakan dan perkara init thabit daripada sebuah hadith dalam kitab Riyadus Solihin karangan Al-Imam An-Nawawi ra.h.
Setelah itu,wanita diberi kedudukan dan peranan yang sewajarnya serta mereka tidak di diskriminasi, Islam memberi peluang dan kesempatan yang luas kepada golongan wanita untuk bersama berganding bahu dan bekerjasama dalam pelbagai lapangan. Hasil dari itu lahirlah individu-individu yang hebat dan mampu memberi sumbangan kepada Islam dan masyarakatnya di kalangan kaum Hawa. Antaranya ialah Saydatina Aishah r.a, Saydatina Khadijah Binti Khuwalid, dan sebagainya. Dalam penulisan yang serba ringkas insyaAllah kita akan melihat dengan lebih dekat tentang kedudukan dan peranan wanita dalam sebuah negara Islam.
TAKRIF WANITA
Kamus Dewan Edisi Keempat di halaman 1182 mentakrifkan perempuan adalah wanita dan lawan kepada perempuan adalah lelaki. .(Kamus Dewan:2005:1182)
Dalam kamus yang sama jika merujuk kepada perkataan wanita, ianya juga memberi maksud perempuan dan lawan bagi perkataan wanita adalah lelaki. .(Ibid:2005:1800).
Apa yang boleh kita simpulkan berpandukan dua perkataan di atas, wanita dan perempuan mempunyai maksud yang makna.
Dalam bahasa inggeris perempuan dan wanita disebut female (Kamus Inggeris Melayu Dewan:1992:522). Selain perkataan female, perkataan women dalam bahasa inggeris juga membawa bererti wanita tetapi ianya diperinci tentang takrif itu yang mana women ialah golongan perempuan yang memasuki peringkat dewasa.(adult female human being)(Kamus Inggeris Melayu Dewan:1992: 1920)
Dalam bahasa Arab pula perempuan disebut (مرأة) dan jamaknya ialah(نساء) . Lelaki pula disebut (رجل) dan jamaknya (رجا ل). Di sini kita boleh melihat keistimewaan perkataan mar’ah itu sendiri yang hanya datang dalam bentuk mufrad dan musannah sahaja dan tiada jama baginya.

PEREMPUAN DALAM SEJARAH TAMADUN MANUSIA SEBELUM KEDATANGAN ISLAM.

YUNANI
Pada permulaan peradaban masyarakat Yunani perempuan dipandang suci,bersih,mulia, dan terhormat bila mana tidak pernah meninggalkan rumah. Mereka dikurung dan dijaga ketat serta diharuskan selalu berada di rumah ketika diperlukan. Setelah itu, mereka dipandang hina, dan dicop sebagai najis perbuatan syaitan,. Undang-undang pada masa itu memperlakukan perempuan sebagai barang dagangan yang dijual di pasar-pasar. Hak kemerdekan, hak waris,dan dinafikan hak dalam perkahwinan. Peringkat kemuncak golongan perempuan dijadikan pelacuran dan menjadi bahan tayangan dalam pertunjukkan umum.
RUMAWI
Adapun masyarakat Rumawi mereka akan mengasingkan anak perempuan yang lahir dari keluarganya dan anak tersebut akan di letakkan di bawah jagaan pusat asuhan. Setelah agak besar barulah anak itu diambil semula dan duduk bersama keluarga. Manakala jika anak yang lahir itu cacat,maka anak itu akan dibuang ke kawasan terbuka jauh dari kampungnya supaya bayi itu mati kelaparan atau kehausan atau terbakar kerana terik mentari atau mati kedinginan. Dalam hal harta, anak perempuan tidak berhak memiliki harta penghasilan suami isteri(gonogini) dan harta benda yang terhasi dari usahanya dan harta itu mesti diserahkan kepada pusat asuhan anak perempuan itu semasa kecil. Namun begitu, sewaktu zaman pemerintahan Kaisar berlaku perubahan yang sebaliknya, harta benda yang menjadi milik anak perempuan hanya boleh diwarisi oleh ibu beliau sahaja tetapi bapa ada hak untuk mempergunakannya.

HAMURABBI
Keadaan perempuan di dalam Kod Undang-Undang Hamurabbi, mereka diperlakukan seperti binatang peliharaan dan barangsiapa yang membunuh anak perempuan orang lain maka akan ada hukuman timbal balas yang mana anak orang membunuh itu akan dibunuh juga atau dipelihara sebagai anak kandung sendiri oleh individu yang telah dibunuh anaknya.

YAHUDI
Ada beberapa golongan orang Yahudi berpendapat bahawa darjat seluruh wanita adalah setaraf babu. Bapa berhak menjual anak perempuannya. Harta benda bapa tidak diwarisi anak perempuan kecuali bilamana bapa itu tidak memiliki anak lelaki. Orang Yahudi juga menganggap wanita, manusia yang terlaknat, dikutuk Tuhan,hujah mereka berkenaan kisah Adam dan Hawa. Selain itu, terdapat dalam kitab Taurat bahawa orang-orang yang baik di sisi Allah ialah orang yang menjauhi diri dari perempuan. Peribahasa Yahudi pula ada menyebutkan “Seorang dalam seribu orang lelaki memang ada seorang di antaranya yang baik tetapi perempuan tidak pernah ada.
(Dr Mustafa Siba’i: 1986: 3-10)
ARAB
Masyarakat Arab Jahiliyah berpendapat perempuan adalah benda yang tidak berguna dan hanya layak dijadikan alat pemuas nafsu serakah yang bersifat kebinatangan dan kesyaitanan sahaja. Mereka tidak berhak mendapat harta pusaka. Paling menyedihkan anak perempuan ini ada yang ditanam hidup-hidup selepas dilahirkan dan ianya diamalkan oleh sebilangan kecil dari puak arab jahiliyah.
(Nukilan Mohd Zamri Abdul,Peranana Wanita Dalam Sebuah Negara Islam)
Wallahual'am

0 ulasan: