Sunday, September 13, 2009

Fiqh Puasa-3-Amalan Iktikaf.

Antara amalan yang diseru oleh Rasulullah s.a.w untuk diperbanyakan pada 10 malam Ramadhan yang terakhir ialah amalan iktikaf. Lantaran itu,marilah mengulangkaji serba sedikit berkenaan iktikaf dan yang berkaitan dengannya.
Apa itu iktikaf?
Dari sudut bahasa: tinggal dan melazimi sesuatu perkara.
Dari sudut syarak bererti: berada dalam masjid dengan niat yang khusus.
Dalil Pensyariatan Amalan Ini.
Al-Quran
Firman Allah s.w.t:
"Dan janganlah kamu setubuhi mereka ketika kamu sedang beriktikaf di masjid"(Surah Al-Baqarah ayat 187).
Hadith
Dari Aisyah r.a: "Rasulullah s.a.w telah beriktikaf pada sepuluh akhir bulan Ramadhan. Kemudian isteri-isteri Baginda beriktikaf selepas kewafatannya".(Hadith Riwayat Imam Al-Bukhari hadith no1922 dan Imam Muslim hadith no1172)
Hadith ini menunjukkan bahawa Rasulullah melakukan amalan iktikaf pada 10 malam terakhir Ramadhan dan amalan sunnah ini berterusan dilakukan oleh isteri-isteri Baginda selepas kewafatan Nabi s.a.w serta hadith dan nas Al-Quran di atas menjadi dua dalil yang jelas tentang pensyaritan amalan beriktikaf.
Persoalan: Adakah amalan ini juga wujud dalam syariat-syariat terdahulu?
Iktikaf terdapat di dalam syariat-syariat terdahulu.Ia telah dikenali sebelum Islam berdasarkan firman Allah s.w.t:
"Dan Kami telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s(dengan berfirman): "Bersihkanlah Rumahku(dari apa yang diharam)untuk orang-orang yang bertawaf dan yang beriktikaf serta yang ruku' dan sujud(padanya)(Al-Baqarah ayat 125)
Hikmah Disyariatkan
Seorang Muslim mestilah-dari semasa ke semasa-berusaha mengekang keinginan nafsunya terhadap perkara yang diharuskan,mengawalnya supaya dapat melakukan ketaatan kepada TuhanNya dan mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah kepada Allah agar dia dapat membiasakan dirinya mencintai Allah s.w.t mengutamakan keredhanNya denga meninggalkan perkara haram yang ingin dilakukan dan memudaratkan hawa nafsunya. Nafsu sentiasa mengajak tuannya melakukan perkara-perkara yang buruk dan mengheretnya ke lembah maksiat.Firman Allah s.w.t:
"Kerana sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh TuhanNya(maka terselamatlah dia daripada hasutan nafsu itu)"(Surah Yusuf ayat 53)
Dengan disyariatkan iktikaf untuk menjadi usaha yang mengumpulkan segala niat yang baik dan menyucikan hati juga mendidik jiwa supaya zuhud terhadap syahwat(keinginan) yang dibenarkan dan menjauhkan diri daripada melakukan pelanggaran dan dosa.
Hukum Iktikaf
Iktikaf sunat dilakukan pada setiap masa. Pada bulan Ramadhan ia lebih disunatkan lagi.Pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan,hukum sunat lebih ditegaskan(sunat muakkad)sunat yang sangat dituntut untuk melakukan. Bagi nazar,orang yang bernazar,wajib mereka melaksanakannya.Dengan ini iktikaf mempunyai tiga hukum:
1. Sunat iaitu pada sepanjang masa.
2. Sunat muakkad iaitu pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan.
Hikmah ditegaskan(lebih dituntut)pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan ialah sebagai usaha untuk memperoleh Lailatul Al-Qadr. Jumhur ulama sepakat menyatakan bahawa Lailatul Al-Qadr jatuh pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan.
3.Wajib dalam keadaan ia dinazarkan.
Syarat Sah Iktikaf
1.Niat-Dilakukan pada permulaan iktikaf dan ini bermakna orang yang berada dalam masjid dalam tempoh masa tertentu hendaklah berniat iktikaf melakukan ibadat.
2.Berada dalam masjid.
1.Secara berterusan dalam satu tempoh yang pada adanya dikira telah beriktikaf.
2.Berada dalam masjid dalam keadaan yang suci.
Adab Iktikaf
1. Disunatkan memenuhi tempoh beriktikaf dengan menghampirkan diri kepada Allah s.w.t
2. Berpuasa.Iktikaf dalam keadaan puasa lebih afdal.
3. Hendaklah dilakukan di masjdi jamek yakni masjid yang didirikan padanya solat Jumaat berjemaah.
4. Hanya bercakap perkara-perkara yang baik sahaja.
Perkara Yang Makruh Dilakukan
1. Berbekam,apabila ia boleh mengotorkan masjid bertukar hukum kepada haram.
2. Terlalu banyak melakukan perkara yang lain seperti jual beli walaupun sedikit, menjahit dan sebagainya.
Perkara Yang Merosakkan Iktikaf
1. Berjimak. Dalil: Surah 187 Al-Baqarah.
2. Keluar daripada masjid tanpa hajat dan sengaja.
3. Murtad, mabuk, dan gila.
4. Keluar haid dan nifas.
(Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji,Jilid 2,M/S 460-465)
Wallahual'am.

0 ulasan: