Wednesday, November 18, 2009

Hak-Hak Berkaitan Dengan Harta Pusaka

Pendahuluan
Isu harta pusaka adalah isu yang sering kali digambarkan dalam drama,telefilem,dan sinetron di kaca televisyen pasti akan mencetuskan pergaduhan,perbalahan,pertengkaran, permusuhan,perebutan,dan sebagainya antara dua belah pihak. Pendek kata ia akan menimbulkan suasana yang tidak harmoni kerana masing-masing berebut untuk mendapatkan harta pusaka yang ditinggalkan si mati.

Mitos dan polemik yang timbul
Apabila seseorang meninggal dunia,lazimnya dia akan meninggalkan harta pusaka atau disebut al-tarikah.Harta pusaka si mati ini akan dibahagikan mengikut hukum faraid atau undang-undang pusaka Islam setelah selesai diberikan hak-hak yang berkaitan dengan harta ini yang akan diterangkan lebih lanjut selepas ini. Dalam masyarakat Melayu kita,seolah-olah wujud atau timbul satu mitos dan polemik(kekeliruan) tentang bila masa sesuai untuk membahagikan harta pusaka? seperti berikut:
Kata Ahmad(Adik):" Abang,bila kita hendak bahagiankan harta peninggalan abah ini?
Kata Abang Long: "Aik,ish,kalau ini Mad,abah baru sahaja meninggal dunia kau dah timbulkan persoalan ini"
Kata Aminah: Ya,itu abang Mad,tanah kubur abah masih merah lagi,isu ini telah abang ungkitkan".
Biasakah anda mendengar dialog sebegini dituturkan? adakah betul apa yang didakwa ini? apakah betul anggapan mereka? dan bersalahkan ke Ahmad menimbulkan persoalan ini?.Jawapannya: Saya pasti semua biasa mendengar perbualan ini dan anda semua mempunyai jawapan dan pandangan yang tersendiri tentang hal ini.
Pada pandangan saya yang dhaif ini,apa yang didakwa dan ditanggap atau dalam bahasa lain ialah persepsi negatif berkenaan isu harta pusaka tidak perlu dibangkitkan setelah si mati ditanah adalah tidak tepat. Mitos tanah kubur masih merah acap kali didendangkan,itu bukan alasan dan hujah yang konkrit. Ini kerana tidak adalah satu bukti yang jelas dari syarak yang melarang perkara cuma kurang fahamnya masyarakat kita sahaja yang menyebabkan mereka suka menyatakan sebegitu.
Kalau kita melihat dari aspek psikologi,sebenarnya perbincangan dan pembahagian harta pusaka yang dijalankan ketika suasana ahli-ahli waris dalam kesedihan selepas kematian si mati ada baiknya.Semasa situasi ini, proses perbincangan akan dapat berjalan dengan lebih mudah. Pertikaian dan pergeseran adalah sangat tipis untuk tercetus. Ia juga akan dapat memberikan kemaslahatan yang lebih besar dan mendatangkan kemafsadahan di masa hadapan, lantaran menangguhkan dan melewatkan proses ini.Para ahli waris akan mampu berfikiran secara rasional dan berbincang dalam keadaan makruf serta masih lagi mengingati si mati yang baru pergi menghadap Ilahi.

HAK-HAK BERKAITAN DENGAN HARTA PUSAKA

Secara umumnya jenis-jenis hak yang berkaitan dengan harta terbahagi kepada beberapa jenis iaitu:

(a) Hak-hak yang berkaitan dengan harta semata-mata. Hak ini termasuklah:

i. Hutang-hutang yang masih berada di tangan orang yang berhutang
ii. Hak menambah tingkat bangunan yang bertujuan meninggikannya.
iii. Hak-hak irtifaq seperti hak minuman,lalu lintas, dan tali air.
iv. Diyat(ganti rugi) dan arsh(ganti rugi anggota).
v. Hak menahan barang gadaian untuk dijelaskan hutang.

(b) Hak-hak yang bukan berbentuk harta benda atau juga dikenali dengan hak-hak diri semata-mata. Hak-hak ini termasuklah hak hadanah(hak penjagaan anak), hak suami menceraikan isteri,hak-hak jawatan,hak-hak qias, hak menuntut supaya dijalankan hukuman had dalam tuduhan zina(qazaf) dan sebagainya.

(c) Hak-hak yang mempunyai dua unsur iaitu unsur harta dan unsur persendirian. Hak ini termasuklah hak rujuk kepada hibah, hak syufa'ah,khiyar sharat,hak penangguhan dalam pembayaran hutang oleh orang yang berhutang dan lain-lain.

Para ulama sepakat mengatakan bahawa jenis hak yang pertama iaitu hak yang berkaitan dengan harta semata-mata akan diwarisi oleh waris selepas kematian pewaris. Begitu juga,mereka sepakat mengatakan bahawa jenis hak yang kedua iaitu hak yang bukan berbentuk harta benda tidak akan diwarisi oleh waris selepas kematiannya.
Walau bagaimanapun, para ulama' berselisih pendapat dalam menentukan jenis hak yang ketiga iaitu hak yang mempunyai dua unsur iaitu unsur harta dan unsur persendirian sama ada ia akan diwarisi atau tidak selepas kematian pewaris. Jumhur ulama perpendapat bahawa hak-hak tersebut akan diwarisi oleh waris selepas kematian pewaris.Manakala menurut pendapat mazhab Hanafi,hak-hak tersebut tidak boleh diwarisi.(Undang-Undang Pusaka Islam Pelaksanaan di Malaysia hlmn 26-27).

Sebelum pembahagian harta pusaka dilakukan terdapat beberapa hak-hak yang perlu ditunaikan.Hak-hak tersebut ialah belanja pengkebumian mayit(mayat) si mati, pelunasan atau pembayaran hutang, pelaksanaan wasiat,tuntutan adat seperti harta sepencarian,dan pembahagian harta pusaka kepada waris.

(1) Belanja pengkebumian mayat
Urusan ini merangkumi belanja memandi,mengkafan,membawa jenazah ke tanah perkuburan, menggali tanah kubur, dan mengkebumikannya. Belanja kenduri arwah tidak termasuk dalam perbelanjaan menguruskan mayat.

(2)Pelunasan atau pembayaran hutang.
Jika si mati ada meninggalkan hutang piutang,maka diambil dari harta pusakanya untuk melangsaikan hutang tersebut. Tidak kira hutang kepada Allah seperti zakat,fardhu haji,kifarah,dan sebagainya. Begitu juga,hutang kepada manusia yang perlu dilangsaikan.

(3)Pelaksanaan wasiat.
Jika si mati ada meninggalkan wasiat,wasiat perlu ditunaikan dahulu sebelum pembahagian harta pusaka secara faraid. Namun begitu,pelaksanaan wasiat perlu dilihat daripada beberapa perkara seperti berapa yang diwasiatkan? Kepada siapa harta itu diwasiatkan? dan apakah wasiat yang dibuat menepati syarat-syarat sah wasiat?. Syarak menetapkan lingkungan bahagian yang boleh diwasiatkan ialah 1/3. Ini bersandarkan kepada dalil hadith riwayat Muslim dari Saad bin Abi Waqas r.a yang bermaksud:
"Sepertiga dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya adalah lebih baik bagi kamu meninggalkan waris kamu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain".
Orang yang diwasiatkan pula bukanlah individu yang berhak mendapat harta pusaka atau ahli waris kecuali diizinkan oleh waris-waris yang lain. Ini bermaksud jika semua waris bersetuju maka wasiat kepada ahli waris tersebut boleh dilaksanakan.

(4) Harta sepencarian.
Dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia,harta sepencarian boleh dituntut oleh suami dan isteri apabila berlaku perceraian atau kematian salah satu pihak.Harta sepencarian ialah harta yang diperoleh pasangan suami isteri sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam tempoh perkahwinan mereka mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak.

Nama-nama lain bagi harta sepencarian

1. Harta Syarikat (di sebahagian Semenanjung Malaysia)
2. Carian laki-bini (di kalangan masyarakat Melayu N9)
3. Pencarian (di kalangan masyarakat Melayu Sarawak)
4. Pencurian (masyarakat Islam Melanau Sarawak)
5. Gono-gina (masyarakat Jawa)
6. Harecula sihareukat ( masyarakat Acheh)
7. Harta suarang ( masyarakat Minangkabau)
8. Harta usaha sama ( sesetengah masyarakat Melayu di T’ganu)
9. Harta guna-kaya ( masyarakat Sunda)
10. Harta druwe bagro ( masyarakat Bali)
11. Barang-barang berpantangan (masyarakat Kalimantan)
(Undang-Undang Pusaka Islam Pelaksanaan di Malaysia:2006:33)

Umumnya,tuntutan harta sepencarian adalah undang-undang adat tempatan yang kemudian diiktiraf oleh masyarakat Melayu dan ia adalah satu maslahah(kebaikan)kepada umum yang tidak bertentangan dengan syarak untuk menjaga keadilan dan kebajikan kaum wanita. (Kes Norbee lwn Ahmad Shanusi [1978] 1 Jurnal Hukum)
Jenis: 1. Carian Tunggal 2. Carian Bersama

Kadi Besar Pulau Pinang berpendapat; “Harta sepencarian yang dibenarkan oleh syarak berdasarkan khidmat dan perkongsian hidup. Isteri yang menguruskan rumahtangga, suami mencari rezeki. Isteri menurut syarak berhak mendapat orang gaji dalam mengurus rumahtangga, jika tidak maka kerja memasak, membasuh dan menguruskan rumah hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada kerja yang mengurangkan tanggungan suami”.
Dalam UUKI di Malaysia,harta sepencarian boleh dituntut oleh pasangan suami isteri apabila berlaku penceraian atau kematian salah satu pihak. Contoh kes Hajah Lijah Binti Jamal lwn Fatimah Binti Mat Diah(1950) MLJ 63.(M.Ridzuan Awang:78:2008)
Kes Noh Bin Atan lwn Shakila binti Mohamad(1998) 12 JH 27/6 MLJ 631.
1. Lelaki pun boleh menuntut harta sepencarian
2. Mahkamah yang berbidangkuasa mendengar tuntutan
Seksyen 122(1) EUUKIS Negeri Melaka 2002

Penentuan kadar yang akan diperolehi oleh salah satu pihak sama ada suami atau isteri bergantung kepada budibicara mahkamah.
Walau bagaimanapun, menurut S122(2) EUUKISNM 2002 Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang:
takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, kerja atau perkhidmatan bagi memperolehi aset-aset tersebut;
apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;
keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dan perkahwinan itu, jika ada. Tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

Mahkamah juga ada kuasa untuk membahagiakan harta yang diperoleh dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak sahaja. Misalnya,isteri hanya menjadi suri rumahtangga sepenuh masa dan tidak memperolehi apa-apa aset tetapi memberi sumbangan kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga. Maka kadar penentuan harta sepencarian itu tidak akan diberi sama banyak tetapi mengikut apa2 kadar yang difikirkan munasabah.
Pihak yang berusaha akan memperoleh suatu kadar yang lebih besar seperti 1/3-Isteri(suri rumah) dan 2/3-Suami(Bekerja).
Lihat Seksyen 122(3) dan (4) EUUKISNM 2002

(5) Pembahagian harta pusaka.
Pembahagian harta pusaka kepada ahli waris yang berhak dilaksanakan setelah diselesaikan empat perkara di atas.

Wallahua'lam.