Sunday, October 11, 2009

Panggilan Agung-Siri 1.

Mukadimah-Solat

Solat atau dalam bahasa Sanskritnya disebut sembahyang adalah tunjang utama dalam ibadah umat Islam. Ibadah ini menjadi jalan penghubung terbaik antara pencipta(Allah) dengan yang dicipta(manusia). Ia juga bertindak sebagai satu sesi dialog atau forum Allah dan hambaNya. Makhluk yakni manusia akan berkata-kata, berdoa,dan memuji Allah dan Allah pula akan mendengar, menjawab setiap kata-kata hambanNya dan memakbulkan apa yang dipinta.

Ibadah yang istimewa ini disyariatkan kepada umat Islam selepas peristiwa Isra'Wa Mikraj iaitu setahun sebelum hijrah Baginda s.a.w ke Madinah Al-Munawarah. Menurut satu pendapat yang sahih, peristiwa ini berlaku 18 bulan sebelum hijrah Rasulullah s.a.w. Ekspedisi yang pada akal logik manusia tidak tercapai untuk memikirkannya apatah lagi mempercayainya tetapi itulah yang dikatakan kekuasaan Allah, bertemu dengan Allah s.w.t di Sidratul Muntaha',pergi selepas waktu Isyak dan pulang semula sebelum waktu Subuh,diperjalankan Allah dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin dan kemudian ke Sidratul Muntaha'bertemu Allah Azza Wa Jalla' dan sebagainya. Semua tadi merupakan rencah yang membawa kepada kefardhuan rukun Islam kedua ini kepada umat Islam lima waktu sehari semalam.
Dalam bahasa Arab,solat digunakan dengan makna berdoa untuk kebaikan. Firman Allah s.w.t:
Maksudnya: Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. (Surah At-Taubah ayat 103).
Dari segi istilah fuqahak(ulama fiqh) ia adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.

Dalil Solat Disyariatkan
ان الصلوة كانت على المؤمنين كتبا موقوتا(103)
Maksudnya: Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman.
Dalil yang lain ayat 17 dan 18 Surah Al-Rum.

Hadith
“Serulah mereka kepada pengakuan bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Sekiranya mereka mentaati perkara tersebut maka ajarkanlah kepada mereka bahawa Allah telah menfardhukan ke atas mereka solat lima waktu sehari semalam”
(Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas r.a)

Kedudukan Sembahyang
1. Tiang agama.
Sabda Rasulullah s.a.w:
الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين...
Maksudnya: "Solat itu adalah tiang agama dan barangsiapa mendirikan(menunaikannya) maka sesungguhnya dia telah mendirikan agama dan barangsiapa meninggalkan yakni tidak menunaikkannya maka sesungguhnya dia meruntuhkan agama".

2. Sebagai ibadat badaniyyah yang dilakukan oleh anggota badan yang paling afdal.
“Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah s.a.w, apakah amalan yang paling afdal? Jawab Rasulullah s.a.w: Solat. Dia bertanya lagi: Kemudian apa? Baginda menjawab: Solat. Dia bertanya lagi: Kemudian apa?. Jawab Rasulullah s.a.w: Solat.(H.R Ibnu Hibban(258) ).

3. Penghapus dosa.
Hadith: “Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengan menunaikan solat lima waktu”.(1)
“Barangsiapa yang menyempurnakan wudhuk sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah maka solat lima waktu yang diwajibkan akan menghapusakan dosa yang dilakukan antara waktu-waktu solat”
Thabit dari hadit shahih riwayat (1)Bukhari(505) dan (2)Muslim(231) ini bahawa solat yang ditunaikan dengan sempurna boleh menghapuskan dosa yang telah dilakukan antara dua waktu tersebut.

4. Perkara pertama yang akan dihisab di hari akhirat
Ini berdasarkan maksud satu hadith Baginda s.a.w, perkara pertama yang akan dihisab kepada hamba(manusia) pada hari akhirat ialah solat……….

Wallahual’am.

0 ulasan: