Thursday, March 4, 2010

Kesalahan Jenayah Syariah Yang Dikenakan Hukuman Sebat

SENARAI KESALAHAN-KESALAHAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH NEGERI-NEGERI YANG
DIKENAKAN HUKUMAN SEBAT

NEGERI AKTA/ENAKMEN/ORDINAN JENIS-JENIS KESALAHAN HUKUMAN

Selangor
Enakmen Jenayah Syariah
(Selangor) 1985
1. Doktrin Palsu (Sek. 7)
2. Mencemarkan Tempat Ibadat (Sek. 11)
3. Sumbang Mahram (Sek. 22)
4. Melacurkan Diri @ Isteri (Sek. 23)
5. Muncikari (Sek. 24)
6. Persetubuhan Luar Nikah (Sek. 25)
7. Persediaan Persetubuhan Luar Nikah
(Sek. 26)
8. Persetubuhan Bertentangan Dengan
Tabii (Sek. 28)
RM 5,000.00 @ penjara tidak melebihi
3 tahun @ sebat tidak melebihi 6 kali
@ mana-mana kombinasi

Kelantan
(Enakmen Kanun Jenayah
Syariah 1985)
1. Zina (Sek. 11)
2. Mukadimah Zina (Sek. 12)
3. Liwat (Sek. 14)
Penjara tidak lebih 3 tahun @ denda
tidak lebih RM 5,000 @kedua-duanya
DAN sebat tidak lebih 6 kali
Denda tidak lebih RM 3,000-00 @
penjara tidak lebih 2 tahun @ keduaduanya
sekali DAN sebat tidak lebih 3
kali
Denda tidak lebih RM 5,000-00 @
penjara tidak lebih 3 tahun @ keduaduanya
sekali DAN sebat tidak lebih 6
kali
4. Meminum Minuman Yang Memabukkan
(Sek. 25)
Denda tidak lebih RM 5,000-00
@ penjara tidak lebih 3 tahun
@ kedua-duanya sekali DAN
sebat tidak lebih 6 kali

Wilayah
Persekutuan
Akta Kesalahan Jenayah
Syariah Wilayah Persekutuan
1997
1. Doktrin Palsu (Sek.4)
2. Perbuatan Sumbang Mahram (Sek.20)
3. Pelacuran (Sek. 21)
4. Muncikari (Sek. 22)
5. Persetubuhan Luar Nikah (Sek.23)
6. Liwat (Sek. 25)
7. Musahaqah (Sek. 26)
Denda tidak melebihi RM 5,000-00 @
penjara tidak melebihi 3 tahun @ sebat
tidak lebih 6 kali sebat @ mana-mana
kombinasi.

Negeri Pulau Pinang
Enakmen Kesalahan Jenayah
Syariah Pulau Pinang1996
1. Doktrin Palsu (Sek. 4)
2. Perbuatan Sumbang Mahram (Sek.
20)
3. Pelacuran (Sek. 21)
4. Muncikari (Sek. 21)
5. Persetubuhan Luar Nikah (Sek.
23)
6. Liwat (Sek. 25)
7. Musahaqah (Sek. 26)
8. Minuman Yang Memabukkan
(Sek. 24)
Denda tidak melebihi tidak melebihi RM
5,000-00 @ penjara tidak melebihi tiga
tahun @ rotan tidak lebih 6 kali sebat @
mana-mana kombinasi.

Negeri Melaka
Enakmen Kesalahan Syariah
Negeri Melaka 1991
1. Perhubungan Jenis Luar Tabii (Sek.
58)
Denda tidak melebihi tidak melebihi RM
5,000-00 @ penjara tidak melebihi 36
bulan @ rotan tidak lebih 6 kali sebat @
mana-mana kombinasi

Negeri Perlis
Enakmen Jenayah Dalam
Syarak 1991
1. Minuman Yang Memabukkan (Sek.
24)
Denda tidak melebihi tidak melebihi RM
5,000-00 @ penjara tidak melebihi tiga
tahun @ rotan tidak lebih 6 kali sebat @
mana-mana kombinasi.

Negeri Johor
Enakmen Kesalahan Syariah
1997
1. Doktrin Palsu ( Sek. 4)
2. Sumbang Mahram (Sek. 20)
3. Pelacuran (Sek. 21)
4. Muncikari (Sek. 22)
5. Persetubuhan Luar Nikah (Sek.
23)
6. Liwat (Sek. 25)
7. Musahaqah (Sek. 26)
Denda tidak melebihi tidak melebihi RM
5,000-00 @ penjara tidak melebihi tiga
tahun @ rotan tidak lebih 6 kali sebat @
mana-mana kombinasi.

Negeri Perak
(Enakmen Jenayah Syariah
(Syariah) 1992
1. Perhubungan Muabbad Dan Ghairu
Muabbad (Sek. 45)
2. Melacurkan Isteri (Sek. 47)
3. Persetubuhan Haram (Sek. 48)
Denda tidak melebihi RM 5,000-00 @
penjara tidak melebihi tiga tahun @
kedua-duanya dan boleh juga
dikenakan sebat tidak lebih 6 kali sebat

Negeri Terengganu
(Enakmen Kanun Jenayah
Syariah (Takzir) Terengganu
2001)
1. Doktrin Palsu (Sek. 4)
2. Perbuatan Sumbang Mahram
(Sek. 24)
Denda tidak melebihi RM 5,000-00 @
penjara tidak melebihi tiga tahun @
rotan tidak lebih 6 kali sebat @ manamana
kombinasi.
3. Perbuatan Sebagai Persediaan Untuk
Melacurkan Diri (Sek. 25)
4. Perbuatan Sebagai Persediaan Untuk
Melacurkan Isteri Atau Kanak-Kanak
Dalam Pemeliharaannya
(Sek. 26)
5. Melacurkan Isteri Atau Anak (Sek.
27)
6. Muncikari (Sek. 28)
7. Musahaqah (Sek. 30)

Negeri Sarawak
Ordinan Kesalahan Jenayah
Syariah (2001)
1. Doktrin Palsu ( Sek. 4)
2. Perbuatan Sumbang Mahram (Sek.
17)
3. Pelacuran (Sek. 18)
4. Muncikari (Sek. 19)
5. Persetubuhan Luar Nikah (Sek. 20)
6. Liwat (Sek. 22)
7. Musahaqah (Sek. 23)
Denda tidak melebihi tidak melebihi RM
5,000-00 @ penjara tidak melebihi tiga
tahun @ rotan tidak lebih 6 kali sebat @
mana-mana kombinasi

Negeri Sabah
Enakmen Kesalahan Jenayah
Syariah 1995
1. Persetubuhan Luar Tabii (Seksyen
76)
2. Persetubuhan Haram (Sek. 80)
Denda tidak melebihi tidak melebihi RM
5,000-00 @ penjara tidak melebihi tiga
tahun @ rotan tidak lebih 6 kali sebat @
mana-mana kombinasi

Negeri Pahang
Enakmen Pentadbiran Ugama
Islam Dan Adat Resam Melayu
Pahang 1982
1. Minuman yang memabukkan (Sek.
136)
2. Zina (Sek. 146)
Denda tidak lebih daripada lima ribu
ringgit @ penjara tidak lebih daripada
tiga tahun @ kedua-duanya dan sebat
tidak lebih daripada enam kali sebatan
3. Sumbang (Sek. 147)
4. Zina dengan orang Bukan Islam (Sek.
149)
5. Mendakyah atau mengajar ugama lain
kepada orang Islam (Sek. 166)
6. Membuat kenyataan keluar daripada
ugama Islam dengan apa-apa jua
tujuan (Sek. 185)
7. Ajaran yang salah (Sek. 162)
8. Suami memaksa, menyokong atau
membiarkan isteri melacurkan diri (Sek.
177)
Denda tidak lebih daripada lima ribu
ringgit @ penjara tidak lebih daripada
dua tahun @ kedua-duanya @ sebat
sebanyak tiga kali sebatan atau ketigatiganya.
Denda tidak lebih daripada empat ribu
ringgit atau penjara tidak lebih daripada
dua tahun atau kedua-duanya dan
sebat tidak lebih daripada enam kali
sebatan.

Negeri Kedah
Enakmen Kanun Jenayah
Syariah 1988
Tidak terdapat apa-apa peruntukan sebat di dalam mana-mana seksyen.
Negeri Sembilan
Enakmen Jenayah Syariah
Negeri Sembilan 2004
Tidak terdapat apa-apa peruntukan sebat di dalam mana-mana seksyen.

*Undang-undang Kesalahan Jenayah Syariah masih dalam tindakan Jawatankuasa Teknikal Undang-undang Syarak/Sivil Jakim untuk diseragamkan di seluruh
Malaysia.
Disediakan Oleh :
Bahagian Penyelarasan Undang-Undang
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

0 ulasan: